1397/2/23 يكشنبه برنامه های هفته چهارم کتابخانه های عمومی کردستان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی شهرستان سقز

نشست کتاب‌خوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید رجایی روستای سرا شهرستان سقز

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید صالحیان روستای میرده شهرستان سقز

نشست کتاب‌خوان

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست نقد و بررسی کتاب مثنوی معنوی

۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست کتاب‌خوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

نشست کتاب‌خوان

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید درویشی شهر آرمرده شهرستان بانه

نشست کتاب‌خوان

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رسولی شهر کانی سور شهرستان بانه

نشست کتاب‌خوان

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بعثت شهر بوئین شهرستان بانه

نشست کتاب‌خوان

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

تور بازدید مدارس از کتابخانه

۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

برگزاری مسابقه نقاشی در بخش کودک

۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست قصه گویی از کتاب «بام های جادویی» ویژه کودکان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست نقد کتاب با عنوان «شاهنامه فردوسی» در کانون ادبی مهر قروه

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست جمع خوانی کتاب «هر آیه یک قصه»

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

مراسم اختتامیه طرح «با هم بخوانیم»

۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای دزج شهرستان قروه

نشست قصه گویی کتاب «صورتی»

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای دزج شهرستان قروه

نشست جمع خوانی کتاب «گنج بدبو»

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه

نشست قصه گویی کتاب «مهمان خراسان» ویژه کودکان

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه

نشست جمع خوانی کتاب «مثل یک ساعت»

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه

نشست جمع خوانی «درختی که از تاریکی می ترسید»

۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه

نشست قصه گویی کتاب «پرنده چه گفت؟»

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

نشست جمع خوانی کتاب «آشنایی با قرآن کریم»

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

نشست قصه گویی کتاب «ماه هشتم»

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

نشست قصه گویی و جمع خوانی

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

نشست نقد و بررسی کتاب

۲۵ اردیبهشت ساعت ۵

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان بدر

۲۳ اردیبهشت ساعت ۹

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه بانوان

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مستوره اردلان سنندج

نشست قصه گویی در دبستان نوآور

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سنندج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مسلم جلالی زاده روستای گلین شهرستان سنندج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیده ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهیده ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

نشست جمع خوانی

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله مردوخ روستای آرندان شهرستان سنندج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

نشست جمع‌خوانی کتاب برای کودکان «خانه ژینو»

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

نشست قصه‌گویی در بخش کودک

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

نشست کتاب‌خوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) سنندج

نشست جمع خوانی

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید ملاحیدر فهیم روستای آویهنگ شهرستان سنندج

نشست قصه‌گویی در بخش کودک

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید فریدون رستمی روستای شیروانه شهرستان کامیاران

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۲ اردیبهشت ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید فریدون رستمی روستای شیروانه شهرستان کامیاران

نشست قصه گویی در بخش کودک

۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران

نشست کتاب‌خوان

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست کتاب‌خوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب «انسان شناسی قرآن»

۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) روستای خانم آباد شهرستان کامیاران

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) روستای خانم آباد شهرستان کامیاران

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

نشست کتاب‌خوان

۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

نشست قصه گویی در پارک الغدیر شهر بیجار

۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ 

بيشتر

« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.